Piękno jest w Tobie

W ludzkiej naturze istnieje niezaprzeczalny związek ciała z duszą. Na przestrzeni wieków widać jak silne było odziaływanie na siebie tych dwóch elementów. Historycznie rzecz ujmując wielokrotnie na pierwszy plan wysuwały się sprawy duchowe, a pomniejszane były te cielesne. W wiekach średnich wszystko to, co cielesne było uznawane za nieczyste i złe. Epoka odrodzenia przyniosła radykalną zmianę. Odkryto na nowo ducha antyku i zwrócono się ku cielesności człowieka. Każda epoka definiowała swój charakterystyczny stosunek do tego zagadnienia. Niezależnie jednak od tego za którym pierwiastkiem ludzkiej natury by się nie opowiedzieć z jednym można się zgodzić: stan ducha wpływa na kondycję ciała i odwrotnie. Nie na darmo łacińskie przysłowie mówi: "mens sana in corpore sano" - w zdrowym ciele zdrowy duch.

Chirurgia estetyczna za główny cel stawia sobie poprawę ludzkiego ciała, nadanie mu pięknej formy. Realizuje więc w sposób jednoznaczny przesłanie Światowej Organizacji Zdrowia WHO, które mówi, że: "Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu".

Współczesna definicja zdrowia WHO bardzo mocno podkreśla zatem połączenie kwestii zdrowia z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka oraz jego osobistą troskę o kondycję fizyczną.

Czy wobec tak silnych argumentów można mieć jeszcze wątpliwość w kwestii roli jaką we współczesnym świecie pełni chirurgia estetyczna?

W codziennej praktyce lekarza zajmującego się od 30 lat chirurgią estetyczną zauważam bardzo silne oddziaływanie tego jak się wygląda na to co się czuje.

Nie umniejszając roli ducha i jego wpływu na ciało można śmiało powiedzieć, że tak jak zdaniem Karola Marksa: "byt kształtuje świadomość" tak ludzki wygląd kształtuje jego ducha, czyli wszystko to jak on, czyli człowiek, odnosi się do świata.

Chcąc zobrazować tą tezę sięgamy po "narzędzie" z pozoru materialne - fotografię. Jednak w rękach tak wybitnego artysty jakim jest Maciej Mańkowski to właśnie ta "materialna" forma wyrazu pokazuje jak wiele zmian w psychice człowieka dokonuje się pod wpływem działań chirurgicznych. Osobami, które stanęły przed obiektywem aparatu są nasi pacjenci. To brak akceptacji swojego ciała w takim lub innym aspekcie spowodował, że kiedyś przekroczyli próg naszej kliniki. Dziś pragną pokazać, że ich samoocena zmieniła się diametralnie. Za sprawą kunsztu artystycznego Fotografa możemy dostrzec co myślą i co czują. Jak w odbiorze każdego dzieła artystycznego widzowi pozostawia się interpretację tego co widzi. Warto jednak pamiętać, że w przypadku naszej galerii proces twórczy wynikał z dialogu Artysty z naszym Pacjentem. Wrażliwość Macieja Mańkowskiego pozwoliła mu nie tylko wydobyć z Modela jego odczucia, ale jeszcze tak sugestywnie przedstawić je w fotografii.

Galerię wzbogaciliśmy opiniami wybitnych fachowców w dziedzinie psychologii, sztuki, choreografii, designu, wisażu i świata mody. Nie zabrakło też miejsca na głos samych zainteresowanych, czyli Pacjentów. Pragnęliśmy jak najszerzej pokazać tę stronę chirurgii estetycznej. Mamy nadzieję, że nasza Galeria zainspiruje Państwa do przemyśleń i będzie źródłem refleksji nad wciąż niezbadaną naturą człowieka.

Autorem muzyki do projektu "Piękno jest w Tobie" jest Mikołaj Kolasiński.

Jerzy Kolasiński i Weronika Kolasińska